Witamy na stronie Przedszkola


Nr 9 w Przemyślu.


Placówka nasza funkcjonuje w oparciu o zindywidualizowany program rozwoju każdego dziecka. We spółdziałaniu z rodzicami  realizujemy pracę wychowawczo- dydaktyczną. To sprawia, że odziaływania przedszkola i domu są skoordynowane, a rodzice są naszymi najlepszymi sojusznikami. Możemy się pochwalić w pełni wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, która ciągle doskonali swoje umiejętności. Poprzez działania  pracowników przedszkola dążymy do zapewnienia  naszym dzieciom poczucia bezpieczeństwa  i akceptacji. Staramy się wyposażyć ich w niezbędną wiedzę o sobie i taczającym świecie, ucząc ich wrażliwościna piękno i dobro. Wspomagamy dzieci w dążeniach do osiągania drobnych sukcesów, wzmacniamy ich wiarę we własne siły, poprzez co nasi podopieczni rozpoczyna ją z sukcesem i bez stresu naukę w szkole oraz dalszym życiu.