Mija 40 lat pracy Przedszkola Nr 9 Im. Czytelników Życia Przemyskiego przy ul. Słowackiego 34 w Przemyślu.

       Jesteśmy placówką edukacyjną i w sposób znaczący wpisywaliśmy się w środowisko Przemyśla. Nasze przedszkole wyróżnia się w sposób szczególny, gdyż działa u nas Jedyny w Polsce Oddział Mniejszości Narodowej Ukraińskiej. Z wielkim zaangażowaniem pracujemy na szczególne wyróżnienie i dobre imię Przedszkola.

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc naszej placówce.

     W bieżącym roku musimy wykonać remont elewacji przedszkola. Kwota, którą dysponujemy jest niewystarczająca na pokrycie wydatków remontu. Koszt remontu obejmuje tylko materiały. Firma GREINPLAST z Przemyśla zaoferowała nam sprzedaż materiałów w korzystnej cenie. Rusztowanie pożyczono nam nieodpłatnie. Mamy pracowników, którzy wykonają te prace również nieodpłatnie. Staramy się pozyskać sponsorów, którzy pomogą naszej placówce. Pierwsze przelewy darowizny już mamy.

 

W związku z tym, że nadal brakuje nam środków zwracamy się z prośbą o wsparcie finansowe naszej placówki i przekazanie dowolnej kwoty na konto bankowe Przedszkola Nr 9  - GETIN BANK , 3-GO MAJA 14 PRZEMYSL  - nr konta 89 1560 0013 2665 8085 1000 0001.

Tytuł przelewu: darowizna dla  Przedszkola Nr 9 w Przemyślu.

 
    W zamian za wsparcie możemy zaproponować Państwu szereg działań o charakterze promocyjnym, tzn.:


» umieszczenie reklam w naszym Przedszkolu i stronie internetowej;


» przekazanie wszystkim rodzicom i ich rodzinom Państwa materiałów promocyjnych;


» zobowiązujemy się do określenia Państwa firmy jako sponsora w ewentualnych kontaktach z mediami;


W imieniu całej społeczności przedszkolnej już dzisiaj czujemy wdzięczność, dziękujemy za uwagę i wsparcie w miarę możliwości.

Szczególne Podziękowania za już okazaną pomoc składamy:

- P. Robertowi   Matuszyk - – Prezesowi firmy ,,Fanina’’

- P. Krzysztofowi Nakoneczny –  Prezesowi firmy  ,, GreinPlast’’

- P. Rafałowi Klimczyk – Firma Usługowo-Budowlana

- P. Agnieszce Goławskiej

- P. Stanisławowi Kandefer – Prezesowi firmy ,,Castoramy’’

- P. ppłk mgr Edmundowi .Matrejek –  Dyrektorowi  Zakładu  Karnego w Medyce

- P. płk SG Waldemarowi Skarbek -  Komendantowi  Straży  Granicznej  w Przemyślu

- P. Tomaszowi Dzięgielowskiemu – właścicielowi firmy ,,Tom Bud’’

- P. Krzysztofowi Nowojskiemu

- P. Józefowi Martowicz - właścicielowi firmy ,,Wiar’’

- P. Krzysztofowi Świerk

- P. Andrzejowi Kaczmarek - przewodniczący Rady Rodziców

- P. Dyrektorowi Andrzejowi Piszcz - ,,Polna’’

- P. Robertowi Chmura - ,,Polna”

- P. Jerzemu Lewosiuk –Architektoniczna  Pracownia  Projektowa

- oraz  rodzicom, pracownikom i sympatykom  przedszkola

 
 

                                                                             Z  poważaniem

                                                                          Dyrektor  Elżbieta Bukalska

Tak wyglądaliśmy !

Tak przebiegał remont.


Stan na 13.01.2015r.

Stan na 09.2015r.