GRUPA IV

RAMOWY ROZKŁAD DNIA  

Poniedziałek-Piątek

7:00-7:30 Zajęcia międzyoddziałowe; schodzenie się dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, gry dydaktyczne.
7:30-8:15 Pomoc w przygotowaniu zajęć, zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne.
8:15-8:30 Zabiegi higieniczno-sanitarne, przygotowanie  do śniadania.
8:30-9:00 Śniadanie.
9:00-10:00 Zintegrowana działalność integracyjna w oparciu o podstawę programową.
10:00-11:20 Zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci, zabawy ruchowe, zabawy i gry sportowe, zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze.
11:20-11:30 Czynności sanitarno-higieniczne, przygotowanie do obiadu.
11:30-12:00 Obiad.
12:00-14:00 Odpoczynek, czytanie bajek, praca indywidualna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia dodatkowe, zabawy  swobodne w kącikach zainteresowań, zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
14:00-14:20 Czynności sanitarno-higieniczne, przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek.
14:20-15:00 Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, gry i zabawy dydaktyczne, manipulacyjne, praca indywidualna i w małych grupach, zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
15:00-16:00 Zajęcia międzyoddziałowe; zabawy swobodne  w kącikach zainteresowań. Rozchodzenie się dzieci