GRUPA III

RAMOWY ROZKŁAD DNIA  

Poniedziałek-Piątek

6:30-8:00 Zajęcia międzyoddziałowe; schodzenie się dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, gry dydaktyczne.
8:00-8:15 Pomoc w przygotowaniu zajęć, zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne.   
8:15-8:30  Zabiegi higieniczno-sanitarne, przygotowanie do śniadania.
8:30-9:00 Śniadanie.
9:00-10:00 I grupa 4-latki-działalność edukacyjna wynikająca z programu; planu pracy.

II grupa 5-latki-zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową.
10:00-11:20 Zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci, zabawy ruchowe, zabawy i gry sportowe, zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze.
11:20-11:30 Czynności sanitarno-higieniczne, przygotowanie do obiadu.
11:30-12:00 Obiad.
12:00-12:20 Odpoczynek: słuchanie muzyki relaksacyjnej, poważnej lub 20 minut bajki.
12:20-13:00 Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych.
13:00-14:00 Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, zabawy w ogrodzie przedszkolnym; zajęcia dodatkowe. Praca wyrównawcza –indywidualna.
14:00-14:20 Czynności sanitarno-higieniczne, przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.
14:20-15:00 Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, gry i zabawy dydaktyczne, manipulacyjne, praca indywidualna i w małych grupach, zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
15:00-16:00 Zajęcia międzyoddziałowe; zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. Rozchodzenie się dzieci.
PLAN ZAJĘĆ DODATKOWYCH - ZMIANA I
PONIEDZIAŁEK
10:00-10:30 J. ANGIELSKI
11:00-11:30 ZAJĘCIA SPORTOWE
14:00-14:30 RYTMIKA
WTOREK
11:00-11:30 RELIGIA
12:00-12:30 J. ANGIELSKI
ŚRODA
11:00-11:30 ZAJĘCIAZAJĘCIA SPORTOWE
CZWARTEK 
11:00-11:30 RELIGIA
12:00-12:30 TAŃCE
PIĄTEK - DZIEŃ WOLNY