GRUPA IIb

RAMOWY ROZKŁAD DNIA  

Poniedziałek-Piątek

I zmiana
7:00-7:30 Schodzenie się dzieci (zabawy dowolne według zainteresowań dzieci służące realizacji ich pomysłów, zabawy konstrukcyjne manipulacyjne, tematyczne, rozwijające uwagę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję dzieci, zabawy integrujące grupę).
7:30-8:30 Ćwiczenia ogólnorozwojowe (ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową itd. Zabawy ruchowe lub zestawy ćwiczeń porannych).
8:30-9:00 Śniadanie.
9:00-10:00 Zajęcia dydaktyczne (realizacja zadań edukacyjnych wynikających z przyjętego w danej placówce programu wychowania przedszkolnego)
10:00-11:00 Pobyt na świeżym powietrzu (zabawy zorganizowane iwegługswobodne w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki i obserwacje przyrodnicze, zajęcia i zabawy podejmowane z gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka).
11:00-11:30  Ćwiczenia ogólnorozwojowe i samorzutna aktywność dzieci (ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową itd. Zabawy ruchowe oraz gry i zabawy dydaktyczne, stolikowe, zabawy dowolne wg zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia).
11:30-12:00 Obiad.
12:00-12:30 Rozchodzenie się dzieci.
PLAN ZAJĘĆ  DODATKOWYCH
PONIEDZIAŁEK 
11:00-11:30 RYTMIKA
WTOREK
09:00-09:30 RYTMIKA
09:30-10:00 J. ANGIELSKI
11:00-11:30 RELIGIA
CZWARTEK
11:00-11:30 RELIGIA
PIĄTEK
09:00-09:30 J. ANGIELSKI
    II zmiana
11:30-11:45 Schodzenie się dzieci, zabawy integrujące grupę, zabawy samorzutne w kącikach zainteresowań.
11:45-12:00 Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu.
12:00-12:30 Obiad.
12:30-15:00 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową. Zajęcia dodatkowe, wycieczki.
II posiłek.
15:00-16:00 Zabawy organizowane (gry sportowe) i swobodne w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem zabawek ogrodowych, spacery, i obserwacje przyrodnicze.
16:00-17:00 Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym – gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne, zabawy dowolne wg własnych zainteresowań, praca indywidualna i w małych zespołach w zależności od potrzeb i możliwości dzieci.
Rozchodzenie się dzieci.
PLAN ZAJĘĆ DODATKOWYCH
PONIEDZIAŁEK
13:00-13:30  RYTMIKA
13:00-13:30 J. ANGIELSKI
WTOREK
12:30-13:00 RELIGIA
ŚRODA
13:30-14:00 J. ANGIELSKI
CZWARTEK
12:30-13:00 RELIGIA
14:00-14:30 RYTMIKA