GRUPA I

RAMOWY ROZKŁAD DNIA  

Poniedziałek-Piątek

7:30-8:15 Schodzenie się dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, gry dydaktyczne.
8:15-8:30 Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe,
czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.
8:30-9:00 Śniadanie
9:00-9:20 Zajęcia dydaktyczne zgodne z wybranym programem wychowania przedszkolnego
9:20-10:00 Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela.
10:00-11:15 Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery i wycieczki
(w przypadku niesprzyjającej aury - gry i zabawy ruchowe w salach)
11:15-11:30 Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.
11:30-12:00 Obiad.
12:00-14:00 Leżakowanie odpoczynek poobiedni /bajko terapią/ muzykoterapia/ćwiczenia relaksacyjne/
14:00-14:10 Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.
14:10-14:30 Podwieczorek
14:30-15:00 Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe, zajęcia dodatkowe.
15:00-16:00 Zajęcia międzyoddziałowe; zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. Rozchodzenie się dzieci
Realizacja podstawy programowej w godz. od 7.30- 12.30
Według nowej postawy programowej podstawowymi formami organizacyjnymi zajęć w przedszkolu są: zabawy dowolne dzieci
oraz zabawy/ruch na świeżym
powietrzu. Dzieci uczestniczą także
w zajęciach dodatkowych, organizowanych na terenie przedszkola. Ramowy rozkład dnia w przedszkolu przedstawia integrację treści wychowawczo- dydaktycznych, jakie przedszkole oferuje dzieciom.