Dyrektor p. Elżbieta Bukalska

W naszym przedszkolu zatrudniona jest wykwalifikowana 

i  doświadczona  kadra  pedagogiczna,  która  czuwa 

nad bezpieczeństwem dzieci, tworzy klimat sprzyjający 

rozwojowi  wychowanków  i  czuwa  nad  ich rozwojem. 

Wszystkie nauczycielki ciągle podnoszą swoje kwalifikacje

 zawodowe  na  licznych  kursach  doskonalących 

i dokształcających. Nauczycielki pracują w oparciu o program  

edukacji zatwierdzony przez MEN, program roczny placówki 

oraz statut przedszkola.

Nasza kadra:
p. Marzena Osiadacz
p. Violetta Pająk
p.Jagoda Danielak
p. Marta Dudziak 
p. Ewa Kaczmarek
p. Katarzyna Sudoł
p. Dorota Magoń-Więcyk
p. Mirosława Choma
p. Joanna Horków
p. Szumna Helena
p. Łukasz Demeńczuk
p. Iwona Marek
p. Dagmara Krzeszowska
p. Karolina Kolanko-Maźnik
siostra Elżbieta Amarowicz