Szczególne Podziękowania za okazaną pomoc składamy:

- P. Robertowi   Matuszyk - – Prezesowi firmy ,,Fanina’’

- P. Krzysztofowi Nakoneczny –  Prezesowi firmy  ,, GreinPlast’’

- P. Rafałowi Klimczyk – Firma Usługowo-Budowlana

- P. Agnieszce Goławskiej

- P. Stanisławowi Kandefer – Prezesowi firmy ,,Castoramy’’

- P. ppłk mgr Edmundowi .Matrejek –  Dyrektorowi  Zakładu  Karnego w Medyce

- P. płk SG Waldemarowi Skarbek -  Komendantowi  Straży  Granicznej  w Przemyślu

- P. Tomaszowi Dzięgielowskiemu – właścicielowi firmy ,,Tom Bud’’

- P. Krzysztofowi Nowojskiemu

- P. Józefowi Martowicz - właścicielowi firmy ,,Wiar’’

- P. Krzysztofowi Świerk

- P. Andrzejowi Kaczmarek - przewodniczący Rady Rodziców

- P. Dyrektorowi Andrzejowi Piszcz - ,,Polna’’

- P. Robertowi Chmura - ,,Polna”

- P. Jerzemu Lewosiuk –Architektoniczna  Pracownia  Projektowa

- oraz  rodzicom, pracownikom i sympatykom  przedszkola

 
 

                                                                             Z  poważaniem

                                                                          Dyrektor  Elżbieta Bukalska
     Czekamy na Ciebie - Ty też możesz nas wspomóc
     w niesieniu kaganka oświaty!