Przedszkole nr 9 w Przemyślu mieści się przy ul. Słowackiego 34, w jednokondygnacyjnym budynku, z dala od wielkomiejskiego ruchu i hałasu. Budynek przedszkola otoczony jest dużym ogrodem przeznaczony do zabaw rekreacyjnych i ruchowych.


Nasza placówka zapewnia opiekę 150 dzieciom w 5 oddziałach. Dzieci od 3 do 6 lat przebywają w 5 salach. Nasze sale są kolorowe i słoneczne.

 


W placówce pracuje wysokowykwalifikowana kadra pedagogiczna, która stara się stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do zabawy i nauki. O przedszkolaków dba również kompetentny personel administracji i obsługi.

Naszym priorytetem jest stworzenie wychowankom szczęśliwego dzieciństwa.

Od najmłodszych lat uczymy je jak radzić sobie z trudnościami w codziennym życiu.


 • Gwarantujemy jako przedszkole wszystkim dzieciom bezpieczny i radosny rozwój
 • Wychowanie i kształcenie w przestronnych salach do zabaw i nauki
 • Aby dziecko czuło się akceptowane i szczęśliwe, traktujemy je indywidualnie    i podmiotowo.
 •  Nasze dzieci przygotowujemy do przeżywania sukcesów i do radzenia sobie     z porażkami.
 • Stwarzamy warunki do przeżywania przez dziecko satysfakcji z własnego    działania, z osiągniętych sukcesów.
 •  Chronimy i szanujemy osobistą godność naszych przedszkolaków.
 • Wspieramy dziecko w poznawaniu i wykorzystywaniu własnego potencjału rozwojowego, oraz budowaniu pozytywnego wizerunku własnego JA.
 • Wspieramy rozwój dziecka przez motywowanie, uczenie i wychowanie            w podmiotowych relacjach ze światem.
 • Staramy się chronić dzieci przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej.
 • Wspieramy dziecko w odnajdywaniu swego miejsca w grupie rówieśniczej        i nawiązywaniu pozytywnych kontaktów z innymi osobami.
 •  Zapewniamy dziecku opiekę oraz możliwości zaspokajania podstawowych     potrzeb: emocjonalnych, poznawczych i społecznych.
 • Nasze dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności dzięki aktywnym i nowatorskim metodom pracy
 •  Organizujemy szereg wycieczek i uroczystości przedszkolnych takich jak:     Andrzejki, Mikołajki, Wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Zabawa Karnawałowa, Dzień Matki, Dzień Dziecka.
 • Bardzo dobrze przygotowujemy dzieci do podjęcia obowiązków szkolnych.
 • Zapewniamy dzieciom różne formy wypoczynku: leżakowanie (tylko 3 -latki), relaksacja, czynny wypoczynek.
 • Prowadzimy na terenie przedszkola diagnozę i terapię logopedyczną
 •  Oferujemy zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, rytmiki i religii
 • Serwujemy smaczne domowe posiłki
 • Gwarantujemy partnerską współpracę z rodzicami dzieci, którą rozszerzamy o współpracę ze środowiskiem lokalnym.
 •  Współpraca z rodzicami w naszym przedszkolu opiera się na kontaktach indywidualnych, udziale w uroczystościach, zajęciach otwartych, pracach na rzecz dzieci i przedszkola.

 


 


 • Przedszkole uczestniczy w ogólnopolskiej kampanii społecznej "Cała Polska czyta dzieciom".

 • Wspólnie z dziećmi i ich rodzicami uczestniczymy w akcjach charytatywnych, m.in.: Góra Grosza
 •  Wspieramy wszechstronny rozwój dzieci poprzez prowadzenie aktywnej współpracy m.in. z Miejską Biblioteką Publiczną w Przemyślu , Szkołą Podstawową nr 5 oraz Szkołą Podstawową nr 11 w Przemyślu,

 • Dzieci z naszego przedszkola uczestniczą w wielu konkursach plastycznych, imprezach muzyczno- tanecznych i sportowych zdobywając nagrody i wyróżnienia.


 • W ramach programu adaptacyjnego, dla dzieci nowo przyjętych, organizujemy dni otwarte