PSYCHOLOG W PRZEDSZKOLU

ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM    Jako psycholog pracujący w przedszkolu obejmuję opieką psychologiczną wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola. Prowadzę obserwacje dzieci oraz wstępne działania diagnostyczne mające na celu określenie możliwości psychofizycznych dziecka. Głównym celem mojej pracy jest wspieranie rozwoju dziecka, rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb, współpraca z wychowawcami oraz rodzicami. Indywidualne konsultacje dla rodziców prowadzę raz w miesiącu a ich celem jest omawianie zachowania dziecka, rozmowa wspierająca, psychoedukacja rodzica.


Formy pracy:

Obserwacje dzieci w grupie podczas swobodnej zabawy, zajęć dydaktycznych umożliwiające wstępną diagnozę zachowań społecznych, nawiązywania relacji z rówieśnikami, motywacji do pracy.

Zajęcia indywidualne

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach stałą pomocą obejmuję dzieci posiadające opinię wydaną przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, dzieci zgłoszone przez zespół nauczycieli i specjalistów pracujących na terenie placówki. Praca z dziećmi o charakterze indywidualnym dotyczy głównie:

Stymulowania rozwoju poznawczego, rozpoznawania potencjalnych możliwości i potrzeb ucznia, usprawniania sfer deficytowych
Rozwijania umiejętności koncentracji uwagi
Obniżania poziomu lęku za pomocą technik relaksacyjnych
Budowania pozytywnej samooceny i poczucia własnej skuteczności
Redukowania zachowań niepożądanych, wyjaśniania przyczyn ich powstawania
Rozwijania kompetencji językowych
Rozwijania uzdolnień

Idź na górę strony