JĘZYK ANGIELSKI W PRZEDSZKOLU NR 9

   W naszym przedszkolu dzieci zaczynają naukę języka angielskiego od 3 do 7 roku życia. Podczas zajęć przedszkolaki uczą się podstawowych słówek oraz wierszyków, śpiewają piosenki a także uczestniczą w grach językowych. Na zajęciach wykorzystywane są karty obrazkowe, płyty audio i wideo a także malowanki i wycinanki.

 Chętni uczniowie będą brali udział w konkursach oraz przedstawieniach.

W tym roku Państwa dzieci będą uczyć sie następujących zagadnień:

Zakres tematyczny

Sytuacje i funkcje
komunikacyjne

Materiał leksykalny

Struktury gramatyczne

 

 

Ja

witanie się
  przedstawianie się
podawanie swojego wieku, imienia
• wskazywanie części ciała, ubrań
 
 kolory
 części ciała
  nazwy ubrań

Hello! Good bye! 

Good morning!

I'm ....

My head.  

This is my hat.

I'm fine. Thanks.

My favourite colour 

is red.

I'm wearing...

 

Moje zabawy

prezentowanie, nazywanie zabawek
nazywanie kolorów
pytanie o kolory
   zabawki
  kolory

This is my ball.

A big teddy bear.

The train is blue.

 

 

Moje

Przedszkole

 nazywanie
przyborów 
szkolnych
 reagowanie
na polecenia
nauczyciela
 przybory szkolne
  nazwy prostych czynności
związanych
z aktywnością w sali

Reagowanie na:

Look at me.

Sing.

Show me (red).

This is a chair.

Sit down./Stand up.

 

Moja rodzina

 

  prezentacja członków rodziny   nazwy członków rodziny

This is my mum. 

 

Mój dom

• nazywanie pomieszczeń w domu
i sprzętów domowych

 opisywanie położenia pomieszczeń i sprzętów
  nazwy pomieszczeń
  nazwy sprzętów domowych
 
 

This is a kitchen.

This is a lamp.

Życie

Codzienne

  nazywanie codziennych czynności
 mówienie o tym,
co się potrafi robić

  nazwy umiejętności
  nazwy rutynowych czynności

Wash your face.

Brush your teeth. Go to bed.

I like running.

I can sing.

 

 

 

 

Jedzenie 

i zdrowie

 

 

 

 

 

nazywanie posiłków
i produktów żywnościowych

wyrażanie własnych upodobań w odniesieniu do jedzenia i picia
 wyrażanie własnych potrzeb
• proszenie o podanie czegoś do jedzenia i picia
  nazwy posiłków
nazwy popularnych potraw, produktów żywnościowych
 
 

Two apples. Fish.

I like chicken.

This is a cake.

I like pizza./I don't like pizza. I want ice cream.

Do you like ...?

 

 

 

Ja i świat 
zwierząt

nazywanie ulubionych zwierząt: domowych, gospodarskich, dzikich, egzotycznych
• opisywanie wyglądu zwierząt
opisywanie zachowania zwierząt
 mówienie, co potrafią zwierzęta
  nazwy zwierząt
  cechy zwierząt
• czynności związane
z zachowaniem zwierząt

 czynności związane z opieką nad zwierzętami

This is my rabbit. Four butterflies.

This is an elephant. The elephant is grey. It can run. It can't jump.

 

 

Moje
środowisko

• opisywanie umiejętności dotyczących sprawności fizycznej
i sportu

• różne typy pogody
 nazwy wybranych dyscyplin sportowych
• warunki pogodowe

I can ride a bike. 

I can't ski.

What's the weather like today?

It's windy. I'm cold/hot.

 

Moje miasto
Moja wieś
Mój kraj

• określenie/opisanie miejsca swojego zamieszkania
nazywanie instytucji użyteczności publicznej
 ukształtowanie terenu
   instytucje
 plac zabaw

I live in Warsaw.

Let's slide. These are swings.

The tricycle is in front 

of the store.

 

Ja i inne
kraje

 składanie życzeń
  słownictwo
i zwroty związane
ze świętami

Christmas, New Year, Halloween,

Easter, Mother's Day, Merry

Christmas, Happy Birthday

Idź na górę strony