ODDZIAŁ MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ UKRAIŃSKIEJ

Oddział Mniejszości Narodowej Ukraińskiej został utworzony 1995 roku z inicjatywy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym ukraińskiego pochodzenia oraz grupy nauczycieli z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Przemyślu. Rodzice pragnęli, aby ich dzieci już od najmłodszych lat poznawały kulturę swoich przodków, a nauczyciele szkoły ukraińskiej widzieli w tej grupie pierwszy etap przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole z językiem ukraińskim. Dzięki przychylności władz oświatowych oddział ten  został utworzony i istnieje do dnia dzisiejszego. 

  Swoją działalność oddział rozpoczął w Przedszkolu Nr 13 przy ulicy Kopernika 14 w Przemyślu.  W roku 2009 został przeniesiony do Przedszkola Nr 9  przy ulicy Słowackiego 34 w Przemyślu. Jest to jedyny tego typu oddział na terenie Polski.  Do grupy uczęszczają dzieci w wieku od trzech do pięciu lat.

 Calem nadrzędnym funkcjonowania oddziału jest nauka języka ukraińskiego oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów ukraińskich z jednoczesnym poszanowaniem kultury polskiej. Mając to na względzie zajęcia prowadzone są głównie w  języku ukraińskim, ale również w języku polskim z uwzględnieniem rozpiętości wiekowej wychowanków oraz indywidualnych możliwości każdego dziecka.

    Tradycje, zwyczaje i sztuka ludowa to część historii i kultury narodowej. Poznawanie dziedzictwa kulturowego odbywa się od wczesnego dzieciństwa. Proces ten zapoczątkowany w domu rodzinnym jest kontynuowany w przedszkolu.        

   Realizowany przez nauczycielki program stwarza możliwości poznawania przez dzieci kultury ukraińskiej związanej z przeszłością, ale również z współczesnością.  

       
Idź na górę strony