Dzieciom z naszego przedszkola oferujemy:

- dodatkowe zajęcia dydaktyczne,

- dodatkowe zajęcia z terapii logopedycznej i pedagogicznej,

- zajęcia z języka angielskiego,

- zajęcia z rytmiki.

Ponadto w naszej placówce znajduje się Oddział Mniejszości Narodowej Ukraińskiej.Zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą programową.