Nasz adres:


  Przedszkole Nr 9
  im Czytelników Życia Przemyskiego,

  ul. Słowackiego 34,
  37-700 Przemyśl, 016 678 57 96

 016 678-27-41

  pm9@um.przemysl.pl


Zapraszamy do zgłaszania sugestii, propozycji i uwag
dotyczących funkcjonowania przedszkola.