Informacja dla nauczycieli

Posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się
 31.08 2017r. (czwartek) o godz. 11.30.