Spotkanie robocze nauczycieli wychowania
przedszkolnego odbędzie się
29.08 2018r. (środa) o godz. 11.30.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się
30.08 2018r. (czwartek) o godz. 11.30.