Zapraszamy o obejrzenia archiwalnych zapisów i zdjęć
z pracy naszego przedszkola z lat ubiegłych. 
Zapraszamy!